Tổng truy cập: 1,467,995 (Hôm nay: 45 online: 14) Toàn huyện: 125,332,955 (Hôm nay: 35,213 online: 396) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 KHVB Bộ gới ý minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, GVPT, các trường tham khảo để xây dựng thành bộ minh chứng đánh giá giáo viên, HT,HP 24/05/2019
2 Số: 86/PGD&ĐT- TCCB Về việc đánh giá Công chức, viên chức, Chuẩn nghề nghiệp năm học 2018- 2019 12/04/2019
3 KHVB V/v tập hợp số liệu gv đã tham gia học chứng chỉ hạng viên chức năm 2018 25/03/2019
4 Số: 10/CV-PGD&ĐT V/v tập huấn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGD&ĐT, Thông tư số 20/2018/TT-BGD&ĐT ban hành quy chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT 15/01/2019
5 KHVB Kính gửi cấp học Tiểu học, THCS về việc thực hiện thống kê số giáo viên, học sinh các bộ môn theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. 12/11/2018
6 Số: 37/CV-PGD&ĐT Công văn số 37/CV- PGDDT-TCCB ngày 28/9/2018 về việc thống kê số liệu đội ngũ, cơ sở vật chất của các đơn vị. 28/09/2018
7 Số: 28/CV-PGD&ĐT V/v điều động GV tham gia hỗ trợ văn nghệ Hội Khuyến học huyện Thanh Miện 14/09/2018
8 KHVB Công văn thống kê CSVC những trường chưa đạt chuẩn Quốc gia 25/07/2018
9 Số: 42/ PGD&ĐT- TCCB Công văn bổ sung hướng dẫn đánh giá Công chức, viên chức- CNN, bổ sung cho CV 38/PGD&ĐT ngày 09/5/2018. 16/05/2018
10 Số: 28 PGD&ĐT- TCCB V/v thống kê số liệu vào phần mềm Emis, Pmis cuối năm học 11/05/2018
1234567
XEM NHIỀU NHẤT
Thông báo về thống kê số lượng GV,HS (KHẨN) (05/03/2015) (1068)
V/v tập huấn thi tuyển viên chức, Kế hoạch năm 2015- 2016 (08/07/2015) (892)
V/v đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn nghề nghiệp 2014- 2015 (15/05/2015) (878)
V/v đánh giá công chức, viên chức theo NĐ 56/2015 (16/05/2017) (854)
V/v thống kê số liệu vào phần mềm Emis, Pmis và đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2015- 2016. (09/05/2016) (800)
Hướng dẫn qui trình đề nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 (24/11/2014) (749)
V/v tham dự tập huấn lớp y tế trường học (29/06/2015) (713)
Thông báo về thống kê số lượng GV, HS (KHẨN) (05/03/2015) (706)
V/v thống kê số liệu CSVC- Mới nhất (25/08/2015) (690)
Công văn về việc rà soát cơ cấu đội ngũ CBVVNV và đề nghị hợp đồng phục vụ năm học mới 2014-2015 (18/07/2014) (683)
Về việc tập huấn "Công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên mầm non ngoài biên chế" tại các trường Mầm non bán công chuyển thành trường công lập. (22/07/2014) (677)
KHẨN; Về việc thống kê Đội ngũ đến ngày 31/5/2015 (08/05/2015) (672)
V/v thống kê giáo viên tuyển dụng từ 2013- 2016 và nhu cầu đến 2020 (14/12/2016) (663)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN THANH MIỆN LẦN THỨ IX (12/11/2015) (660)
KHẨN: V/v báo cáo số liệu tổng hợp PMIS (21/07/2015) (649)
V/v cập nhật số liệu Quản lý CBGV đầu năm học 2016-2017 (30/08/2016) (645)
V/v thống kê GV hợp đồng trong định mức đến 1/4/2015 (08/04/2015) (638)
Về việc đánh giá Công chức, viên chức, Chuẩn nghề nghiệp năm học 2018- 2019 (12/04/2019) (634)
V/v tập huấn phần mềm Pmis(Quản lý cán bộ, gv, nv) (13/08/2015) (628)
TB KHẨN về tình hình nộp báo cáo trên hệ thống online EMIS/ PMIS (06/06/2016) (605)
1234