Tổng truy cập: 1,939,754 (Hôm nay: 02 online: 15) Toàn huyện: 129,732,297 (Hôm nay: 596 online: 137) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số: 38/PGD&ĐT-TCCB Công văn thống kê số liệu đầu năm học 2020- 2021 15/08/2020
2 Số: 32/PGD&ĐT- TCCB Công văn hướng dẫn đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp năm học 2019- 2020 29/06/2020
3 Số: 38 /CV- GD&ĐT Công văn hoàn thiện phần mềm Quản lý trường học SMAS 02/06/2020
4 Số: 28/PGD&ĐT- TCCB Công văn tập huấn Trường học trực tuyến. 28/05/2020
5 Số: 126/PGD&ĐT- CTTT Công văn về việc cập nhật số liệu vào phần mềm Trường học Trực tuyến 11/11/2019
6 KHVB Tài liệu phục vụ cho tập huấn trường học trực tuyến 23/10/2019
7 Số: 110/PGD&ĐT- TCCB Về việc cập nhật phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT 23/09/2019
8 Số: 106/PGD&ĐT- TCCB Công văn tập huấn phần mềm CSDL ngành GD&ĐT 04/09/2019
9 KHVB Biểu mẫu tổng hợp số lượng giáo viên hợp đồng vụ việc bậc THCS. Thời gian hoàn thành trước 16h ngày 03/9/2019 03/09/2019
10 Số: 97/PGD&ĐT- TCCB V/v nhắc nhở thực hiện Công văn số 92/PGD&ĐT-TCCB ngày 05/8/2019 14/08/2019
12345678
XEM NHIỀU NHẤT
Thông báo về thống kê số lượng GV,HS (KHẨN) (05/03/2015) (1189)
V/v tập huấn thi tuyển viên chức, Kế hoạch năm 2015- 2016 (08/07/2015) (1013)
V/v đánh giá công chức, viên chức theo NĐ 56/2015 (16/05/2017) (1000)
V/v đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn nghề nghiệp 2014- 2015 (15/05/2015) (974)
V/v thống kê số liệu vào phần mềm Emis, Pmis và đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2015- 2016. (09/05/2016) (923)
Về việc đánh giá Công chức, viên chức, Chuẩn nghề nghiệp năm học 2018- 2019 (12/04/2019) (883)
Hướng dẫn qui trình đề nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 (24/11/2014) (872)
Thông báo về thống kê số lượng GV, HS (KHẨN) (05/03/2015) (821)
V/v tham dự tập huấn lớp y tế trường học (29/06/2015) (818)
V/v thống kê số liệu CSVC- Mới nhất (25/08/2015) (808)
Về việc tập huấn "Công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên mầm non ngoài biên chế" tại các trường Mầm non bán công chuyển thành trường công lập. (22/07/2014) (803)
Kính gửi cấp học Tiểu học, THCS về việc thực hiện thống kê số giáo viên, học sinh các bộ môn theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. (12/11/2018) (791)
V/v thống kê giáo viên tuyển dụng từ 2013- 2016 và nhu cầu đến 2020 (14/12/2016) (787)
Công văn về việc rà soát cơ cấu đội ngũ CBVVNV và đề nghị hợp đồng phục vụ năm học mới 2014-2015 (18/07/2014) (783)
KHẨN: V/v báo cáo số liệu tổng hợp PMIS (21/07/2015) (778)
KHẨN; Về việc thống kê Đội ngũ đến ngày 31/5/2015 (08/05/2015) (777)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN THANH MIỆN LẦN THỨ IX (12/11/2015) (776)
V/v cập nhật số liệu Quản lý CBGV đầu năm học 2016-2017 (30/08/2016) (761)
V/v thống kê GV hợp đồng trong định mức đến 1/4/2015 (08/04/2015) (756)
V/v đánh giá công chức, viên chức và chuẩn nghề nghiệp năm 2018 (10/05/2018) (734)
1234