Tổng truy cập: 1,334,048 (Hôm nay: 29 online: 08) Toàn huyện: 123,399,881 (Hôm nay: 1,082 online: 545) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 KHVB Kính gửi cấp học Tiểu học, THCS về việc thực hiện thống kê số giáo viên, học sinh các bộ môn theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. 12/11/2018
2 Số: 37/CV-PGD&ĐT Công văn số 37/CV- PGDDT-TCCB ngày 28/9/2018 về việc thống kê số liệu đội ngũ, cơ sở vật chất của các đơn vị. 28/09/2018
3 Số: 28/CV-PGD&ĐT V/v điều động GV tham gia hỗ trợ văn nghệ Hội Khuyến học huyện Thanh Miện 14/09/2018
4 KHVB Công văn thống kê CSVC những trường chưa đạt chuẩn Quốc gia 25/07/2018
5 Số: 42/ PGD&ĐT- TCCB Công văn bổ sung hướng dẫn đánh giá Công chức, viên chức- CNN, bổ sung cho CV 38/PGD&ĐT ngày 09/5/2018. 16/05/2018
6 Số: 28 PGD&ĐT- TCCB V/v thống kê số liệu vào phần mềm Emis, Pmis cuối năm học 11/05/2018
7 Số:82/CV- PGD&ĐT V/v rà soát cơ cấu GV THCS 10/05/2018
8 Số:38/PGD&ĐT- TCCB V/v đánh giá công chức, viên chức và chuẩn nghề nghiệp năm 2018 10/05/2018
9 Số; 05/PGD&ĐT- TCKH Công văn thống kê số liệu CSVC,thiết bị, đội ngũ- Báo cáo SGD&ĐT. 24/01/2018
10 Số; 09/PGD&ĐT- TCCB V/v nhập số liệu vào phần mềm thống kê EMis 2017- 2018 25/09/2017
1234567
XEM NHIỀU NHẤT
Thông báo về thống kê số lượng GV,HS (KHẨN) (05/03/2015) (1037)
V/v tập huấn thi tuyển viên chức, Kế hoạch năm 2015- 2016 (08/07/2015) (863)
V/v đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn nghề nghiệp 2014- 2015 (15/05/2015) (851)
V/v thống kê số liệu vào phần mềm Emis, Pmis và đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2015- 2016. (09/05/2016) (773)
V/v đánh giá công chức, viên chức theo NĐ 56/2015 (16/05/2017) (767)
Hướng dẫn qui trình đề nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 (24/11/2014) (720)
V/v tham dự tập huấn lớp y tế trường học (29/06/2015) (678)
Thông báo về thống kê số lượng GV, HS (KHẨN) (05/03/2015) (670)
V/v thống kê số liệu CSVC- Mới nhất (25/08/2015) (658)
Công văn về việc rà soát cơ cấu đội ngũ CBVVNV và đề nghị hợp đồng phục vụ năm học mới 2014-2015 (18/07/2014) (651)
Về việc tập huấn "Công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên mầm non ngoài biên chế" tại các trường Mầm non bán công chuyển thành trường công lập. (22/07/2014) (645)
KHẨN; Về việc thống kê Đội ngũ đến ngày 31/5/2015 (08/05/2015) (640)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN THANH MIỆN LẦN THỨ IX (12/11/2015) (636)
KHẨN: V/v báo cáo số liệu tổng hợp PMIS (21/07/2015) (623)
V/v thống kê giáo viên tuyển dụng từ 2013- 2016 và nhu cầu đến 2020 (14/12/2016) (617)
V/v cập nhật số liệu Quản lý CBGV đầu năm học 2016-2017 (30/08/2016) (608)
V/v thống kê GV hợp đồng trong định mức đến 1/4/2015 (08/04/2015) (603)
V/v tập huấn phần mềm Pmis(Quản lý cán bộ, gv, nv) (13/08/2015) (592)
Khẩn: Báo cáo thống kê đầu năm 2015-2016 (01/10/2015) (567)
Về việc xây dựng Kế hoạch năm học 2016- 2017 của các bậc học. (18/02/2016) (564)
1234