Tổng truy cập: 1,799,136 (Hôm nay: 239 online: 09) Toàn huyện: 129,710,181 (Hôm nay: 255 online: 102) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số: 126/PGD&ĐT- CTTT Công văn về việc cập nhật số liệu vào phần mềm Trường học Trực tuyến 11/11/2019
2 KHVB Tài liệu phục vụ cho tập huấn trường học trực tuyến 23/10/2019
3 Số: 110/PGD&ĐT- TCCB Về việc cập nhật phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT 23/09/2019
4 Số: 106/PGD&ĐT- TCCB Công văn tập huấn phần mềm CSDL ngành GD&ĐT 04/09/2019
5 KHVB Biểu mẫu tổng hợp số lượng giáo viên hợp đồng vụ việc bậc THCS. Thời gian hoàn thành trước 16h ngày 03/9/2019 03/09/2019
6 Số: 97/PGD&ĐT- TCCB V/v nhắc nhở thực hiện Công văn số 92/PGD&ĐT-TCCB ngày 05/8/2019 14/08/2019
7 Số: 92/PGD&ĐT- TCCB Công văn về tập hợp số liệu đầu năm học 2019- 2020 05/08/2019
8 KHVB Bộ gới ý minh chứng đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, GVPT, các trường tham khảo để xây dựng thành bộ minh chứng đánh giá giáo viên, HT,HP 24/05/2019
9 Số: 86/PGD&ĐT- TCCB Về việc đánh giá Công chức, viên chức, Chuẩn nghề nghiệp năm học 2018- 2019 12/04/2019
10 KHVB V/v tập hợp số liệu gv đã tham gia học chứng chỉ hạng viên chức năm 2018 25/03/2019
12345678
XEM NHIỀU NHẤT
Thông báo về thống kê số lượng GV,HS (KHẨN) (05/03/2015) (1131)
V/v tập huấn thi tuyển viên chức, Kế hoạch năm 2015- 2016 (08/07/2015) (962)
V/v đánh giá công chức, viên chức theo NĐ 56/2015 (16/05/2017) (933)
V/v đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn nghề nghiệp 2014- 2015 (15/05/2015) (924)
V/v thống kê số liệu vào phần mềm Emis, Pmis và đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp cuối năm học 2015- 2016. (09/05/2016) (868)
Hướng dẫn qui trình đề nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 (24/11/2014) (818)
Về việc đánh giá Công chức, viên chức, Chuẩn nghề nghiệp năm học 2018- 2019 (12/04/2019) (786)
Thông báo về thống kê số lượng GV, HS (KHẨN) (05/03/2015) (765)
V/v tham dự tập huấn lớp y tế trường học (29/06/2015) (764)
V/v thống kê số liệu CSVC- Mới nhất (25/08/2015) (750)
Về việc tập huấn "Công tác tuyển dụng giáo viên, nhân viên mầm non ngoài biên chế" tại các trường Mầm non bán công chuyển thành trường công lập. (22/07/2014) (745)
Công văn về việc rà soát cơ cấu đội ngũ CBVVNV và đề nghị hợp đồng phục vụ năm học mới 2014-2015 (18/07/2014) (733)
V/v thống kê giáo viên tuyển dụng từ 2013- 2016 và nhu cầu đến 2020 (14/12/2016) (731)
KHẨN: V/v báo cáo số liệu tổng hợp PMIS (21/07/2015) (721)
KHẨN; Về việc thống kê Đội ngũ đến ngày 31/5/2015 (08/05/2015) (721)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN THANH MIỆN LẦN THỨ IX (12/11/2015) (718)
V/v cập nhật số liệu Quản lý CBGV đầu năm học 2016-2017 (30/08/2016) (709)
Kính gửi cấp học Tiểu học, THCS về việc thực hiện thống kê số giáo viên, học sinh các bộ môn theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. (12/11/2018) (703)
V/v thống kê GV hợp đồng trong định mức đến 1/4/2015 (08/04/2015) (697)
V/v tập huấn phần mềm Pmis(Quản lý cán bộ, gv, nv) (13/08/2015) (679)
1234