Tổng truy cập: 1,364,417 (Hôm nay: 14 online: 15) Toàn huyện: 123,900,942 (Hôm nay: 2,730 online: 138) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số: 42/PGDĐT- KT V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019 24/10/2018
2 41/PGDĐT-KT V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 24/10/2018
3 40/PGD&ĐT-KT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 24/10/2018
4 Số: 09/KH-PGD&ĐT Kế hoạch hanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 25/09/2018
5 Số: 26/PGDĐT V/v tập huấn công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục 17/09/2018
6 Số: 08/PGDĐT-KT V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2018-2019 13/09/2018
7 Số: 79/PGD&ĐT V/v thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục 08/05/2018
8 Số: 48/PGDĐT-TTr V/v thanh, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 09/04/2018
9 45/PGDĐT-KT Hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2017 01/11/2017
10 Số: 39/PGDĐT-KT Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 01/11/2017
1234
XEM NHIỀU NHẤT
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2015 - 2016 (10/10/2015) (864)
Công văn về việc thanh, kiểm tra đầu năm học 2014-2015 (01/10/2014) (785)
Hướng dẫn và biểu mẫu thanh kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên (24/10/2014) (722)
Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu, đóng góp và dạy thêm học thêm năm học 2015-2016 (11/09/2015) (697)
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 (08/09/2016) (693)
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu, đóng góp và dạy thêm học thêm năm học 2016-2017 (08/09/2016) (670)
Kế hoạch thanh, kiểm tra tháng 11 năm 2014 (27/10/2014) (644)
Kế hoạch kiểm tra công tác tự đánh giá KĐCLGD năm học 2015-2016 và Kế hoạch công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài KĐCLGD cơ sở giáo dục năm học 2015-2016 (11/09/2015) (644)
Giấy triệu tập dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 (22/09/2014) (636)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2016-2017 (22/09/2016) (597)
Kế hoạch công tác thanh tra, KĐCL GD;Kế hoạch công tác pháp chế và Kế hoạch công tác PCGD năm học 2014-2015 (29/09/2014) (588)
Giấy triệu tập tập huấn công tác Kiểm tra nội bộ trường học và nghiệp vụ Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm học 2016-2017 (22/09/2016) (586)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016 (20/10/2015) (579)
V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019 (23/09/2016) (553)
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu, đóng góp; dạy thêm học thêm và thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018. (01/09/2017) (539)
V/v thanh, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 (09/04/2018) (498)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2017-2018 (14/09/2017) (482)
V/v tổ chức dạy thêm, học thêm hè năm 2017 và thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục (29/05/2017) (447)
Số:46/KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học (15/05/2013) (441)
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015- 2016 (09/10/2015) (439)
12