Tổng truy cập: 1,799,134 (Hôm nay: 238 online: 08) Toàn huyện: 129,710,181 (Hôm nay: 255 online: 102) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STTSố/Kí hiệuTrích yếu nội dungNgày thángTải về
1 Số: 02/PGDĐT-PC V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 18/10/2019
2 10/KH-PGD&ĐT Kê hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019-2020 30/09/2019
3 Số: 11/PGD&ĐT-KT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2019-2020 30/09/2019
4 Số: 09/PGDĐT-KT V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2019-2020 20/09/2019
5 Số: 09/PGD&ĐT- TTr V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2019-2022 17/09/2019
6 38/PGDĐT-TTr V/v thanh, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 11/04/2019
7 Số: 42/PGDĐT- KT V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019 24/10/2018
8 41/PGDĐT-KT V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 24/10/2018
9 40/PGD&ĐT-KT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 24/10/2018
10 Số: 09/KH-PGD&ĐT Kế hoạch hanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 25/09/2018
12345
XEM NHIỀU NHẤT
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2015 - 2016 (10/10/2015) (970)
Công văn về việc thanh, kiểm tra đầu năm học 2014-2015 (01/10/2014) (868)
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 (08/09/2016) (819)
Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu, đóng góp và dạy thêm học thêm năm học 2015-2016 (11/09/2015) (810)
Kế hoạch kiểm tra công tác tự đánh giá KĐCLGD năm học 2015-2016 và Kế hoạch công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài KĐCLGD cơ sở giáo dục năm học 2015-2016 (11/09/2015) (808)
Hướng dẫn và biểu mẫu thanh kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên (24/10/2014) (805)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2016-2017 (22/09/2016) (781)
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu, đóng góp và dạy thêm học thêm năm học 2016-2017 (08/09/2016) (750)
Kế hoạch thanh, kiểm tra tháng 11 năm 2014 (27/10/2014) (744)
Giấy triệu tập dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 (22/09/2014) (742)
Giấy triệu tập tập huấn công tác Kiểm tra nội bộ trường học và nghiệp vụ Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm học 2016-2017 (22/09/2016) (698)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016 (20/10/2015) (697)
Kế hoạch công tác thanh tra, KĐCL GD;Kế hoạch công tác pháp chế và Kế hoạch công tác PCGD năm học 2014-2015 (29/09/2014) (687)
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu, đóng góp; dạy thêm học thêm và thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018. (01/09/2017) (669)
V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019 (23/09/2016) (656)
V/v thanh, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 (09/04/2018) (635)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2017-2018 (14/09/2017) (597)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2019-2020 (20/09/2019) (559)
V/v tổ chức dạy thêm, học thêm hè năm 2017 và thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục (29/05/2017) (552)
V/v làm thẻ cộng tác viên thanh tra (30/09/2016) (546)
123