UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tổng truy cập: 2,370,742 (Hôm nay: 104 online: 13) Toàn huyện: 129,732,297 (Hôm nay: 121 online: 578) Đăng nhập

THỐNG KÊ SÁCH, ẤN PHẨM VÀ TẠP CHÍ

Xem thống kê mượn và trả của các trường

Thông tin chungSách và ấn phẩmTạp chíTổng hợp chung
STTĐơn vị/websiteSố lượngTiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Số lượngSố tiền (Đồng)Tỉ lệ sách-tạp chí/HS
1 Tiểu học Tiền Phong - Thanh Miện 3885699922000 3885 14.28
2 Tiểu học Diên Hồng - Thanh Miện 67661109818009079383400767312036520040.38
3 Tiểu học Thanh Giang - Thanh Miện 7222970274603243762800754610079026011.79
4 Tiểu học Chi Nam - Thanh Miện 498699077253124112899910622711197716314.65
5 Tiểu học Chi Bắc - Thanh Miện 688610508360010959053910798111413751013.32
6 Tiểu học Ngũ Hùng - Thanh Miện 91061218321591512520000925712435215914.18
7 Tiểu học Cao Thắng - Thanh Miện 598276489158418339090064007988005814.29
8 Tiểu học Tứ Cường - Thanh Miện 10021208796970109590539101111621785088012.81
9 Tiểu học Hùng Sơn - Thanh Miện 3605665806721157967131047627625198217.25
10 Tiểu học Thanh Miện - Thanh Miện 1069020157371561346221001130320619581512.71
11 Tiểu học Lê Hồng - Thanh Miện 625910240750010959053910735411146141015.16
12 Tiểu học Đoàn Kết - Thanh Miện 769310706590083210856852852511792275214.96
13 Tiểu học Tân Trào - Thanh Miện 71331086744643006109600743311478406413.37
14 Tiểu học Ngô Quyền - Thanh Miện 62151159316355384573610675312050524511.66
15 Tiểu học Hồng Quang - Thanh Miện 677712254990076800000685312334990010.84
16 Tiểu học Đoàn Tùng - Thanh Miện 782314702780010829008410890515603621013
17 Tiểu học Thanh Tùng - Thanh Miện 581196478136154216295900735311277403614.28
18 Tiểu học Lam Sơn - Thanh Miện 544611445060010959053910654112350451012.07
19 THCS Tiền Phong - Thanh Miện 2537462323220025374623232210.19
20 THCS Diên Hồng - Thanh Miện 2957510944670 2957 22.07
21 THCS Thanh Giang - Thanh Miện 429390942317004293909423179.82
22 THCS Chi Lăng Nam - Thanh Miện 57301036928917187643200644811133609124.33
23 THCS Chi Lăng Bắc - Thanh Miện 450480061200652724190051568730310013.82
24 THCS Ngũ Hùng - Thanh Miện 343191400632003431914006328.93
25 THCS Cao Thắng - Thanh Miện 4310715236000043107152360016.26
26 THCS Tứ Cường - Thanh Miện 51739963766314869556600665910919426310.64
27 THCS Hùng Sơn - Thanh Miện 4003721681008881046090048918262900028.6
28 THCS Thanh Miện - Thanh Miện 451983873356004519838733569.76
29 THCS Lê Hồng - Thanh Miện 41957094169113051337120055008431289116.98
30 THCS Đoàn Kết - Thanh Miện 4930782272760049307822727614.46
31 THCS Tân Trào - Thanh Miện 36854759959595166400037804926359510.16
32 THCS Ngô Quyền - Thanh Miện 206090518432402386130232044446906486644411.43
33 THCS Hồng Quang - Thanh Miện 32906494450018031954003470681399008.18
34 THCS Đoàn Tùng - Thanh Miện 4158824981059726080004255851061058.74
35 THCS Thanh Tùng - Thanh Miện 5449214801375541046300550321584767516.48
36 THCS Phạm Kha - Thanh Miện 515111177870016769610100682712138880013.52
37 THCS Lam Sơn - Thanh Miện 4079894405000040798944050014.83
38 THCS Nguyễn Lương Bằng - Thanh Miện 8060200049505120210051200926221010070521.49
Đăng nhập