Tổng truy cập: 1,346,371 (Hôm nay: 62 online: 14) Toàn huyện: 123,566,239 (Hôm nay: 625 online: 97) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 11/11/2018
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Nguyễn Việt Cường
Số lần xem: 291

HyperLink
Kính gửi cấp học Tiểu học, THCS về việc thực hiện thống kê số giáo viên, học sinh các bộ môn theo yêu cầu của Sở GD&ĐT.
VĂN BẢN KHÁC
Kính gửi cấp học Tiểu học, THCS về việc thực hiện thống kê số giáo viên, học sinh các bộ môn theo yêu cầu của Sở GD&ĐT. (12/11/2018)
Công văn số 37/CV- PGDDT-TCCB ngày 28/9/2018 về việc thống kê số liệu đội ngũ, cơ sở vật chất của các đơn vị. (28/09/2018)
V/v điều động GV tham gia hỗ trợ văn nghệ Hội Khuyến học huyện Thanh Miện (14/09/2018)
Công văn thống kê CSVC những trường chưa đạt chuẩn Quốc gia (25/07/2018)
Công văn bổ sung hướng dẫn đánh giá Công chức, viên chức- CNN, bổ sung cho CV 38/PGD&ĐT ngày 09/5/2018. (16/05/2018)
V/v thống kê số liệu vào phần mềm Emis, Pmis cuối năm học (11/05/2018)
V/v rà soát cơ cấu GV THCS (10/05/2018)
V/v đánh giá công chức, viên chức và chuẩn nghề nghiệp năm 2018 (10/05/2018)
Công văn thống kê số liệu CSVC,thiết bị, đội ngũ- Báo cáo SGD&ĐT. (24/01/2018)
V/v nhập số liệu vào phần mềm thống kê EMis 2017- 2018 (25/09/2017)
Tập huấn của Hiệu trưởng về thực hiện một số chế độ chính sách đối với viên chức. (18/09/2017)
KHẨN: v/v đăng kí học lấy chứng chỉ hạng viên chức giai đoạn 2017 - 20120 (14/08/2017)
Khẩn: Có chỉnh sửa so với CV ngày 08/8/2017. Đăng kí học hoàn thiện các điều kiện để thi thăng hạng viên chức GD giai đoạn 2017- 2020 (09/08/2017)
Khẩn:V/v báo cáo cơ cấu đội ngũ chuẩn bị cho năm học mới: Đề nghị các trường khẩn trương báo cáo nộp trong buổi sáng 25/7/2017 (24/07/2017)
Công văn tập huấn phần mềm PMIS trực tuyến do SGD&ĐT tổ chức ngày 19/6/2017 (14/06/2017)
V/v đánh giá công chức, viên chức theo NĐ 56/2015 (16/05/2017)
V/v thống kê số liệu cuối năm 2016- 2017:(Thống kê đánh giá viên chức, CNN; thống kê Emis,Pmis) (08/05/2017)
V/v đăng kí học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Giáo dục (17/03/2017)
V/v Thông kê số liệu bậc học Mầm non chuẩn bị cho đón đoàn kiểm tra. (16/03/2017)
V/v thống kê số liệu chuẩn bị cho đón đoàn kiểm tra của SGD&ĐT, xây dựng kế hoạch cho năm học 2017- 2018. (17/02/2017)
V/v thống kê số liệu chuẩn bị cho đón đoàn kiểm tra của SGD&ĐT, xây dựng kế hoạch cho năm học 2017- 2018. (17/02/2017)
V/v thống kê số liệu chuẩn bị cho đón đoàn kiểm tra của SGD&ĐT, xây dựng kế hoạch cho năm học 2017- 2018. (14/02/2017)
V/v thống kê giáo viên tuyển dụng từ 2013- 2016 và nhu cầu đến 2020 (14/12/2016)
Thông báo của Tổ chức cán bộ về việc tiếp nhận bản nhận xét đánh giá Công chức, chuẩn nghề nghiệp. (14/12/2016)
TB: V/v thay đổi lịch tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của Phòng Giáo dục và Đào tạo (vào ngày 18/11/2016) (17/11/2016)
V/v tổng hợp lại số liệu trên EMIS (12/10/2016)
Danh sách các trường nộ báo cáo muộn (11/10/2016)
V/v nhắc nhở thống kê trên phần mềm EMIS (10/10/2016)
V/v thống kê số liệu trên phần mềm EMIS (01/10/2016)
V/v rà soát nhu cầu cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2016- 2020 (09/09/2016)
123