Tổng truy cập: 1,939,795 (Hôm nay: 28 online: 19) Toàn huyện: 129,732,297 (Hôm nay: 543 online: 132) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: CV
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 9/05/2018
Người kí văn bản: Trần Xuân Dần
Người gửi: Bùi Văn Kiên
Số lần xem: 561

HyperLink
Công văn số 09 về việc lập sách sách GVG, HSG năm học 2017-2018(Hạn nộp trước 15/5/2018)
VĂN BẢN KHÁC
V/v lập danh sách học sinh và giáo viên có thành tích trong năm học 2019-2020 (17/07/2020)
Về việc nộp hồ sơ thi đua năm học 2019-2020 (02/07/2020)
Hội đồng xét duyệt Sáng kiến cấp huyện gửi kết quả sơ bộ chấm Sáng kiến năm học 2019-2020. Các đơn vị rà soát kết quả, nếu có ý kiến thì phản hồi về bộ phận Thư ký Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp huyện trước ngày 20/4/2020 (Qua đ/c Phạm Đức Hòe, ĐT 0965211112) để tập hợp trình Hội đồng xét duyệt cấp Huyện xem xét. (10/04/2020)
V/v nộp sáng kiến năm học 2019-2020 (17/02/2020)
Công văn số 13 - Hướng dẫn viết sáng kiên năm học 2019-2020 (18/10/2019)
Kế hoạch số 1401/KH-SGDĐT ngày 24/9/2019 về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 (30/09/2019)
QĐ công nhận kết quả sáng kiến ngành giáo dục năm học 2018-2019 (20/06/2019)
Công văn số 10/PGDĐT-THTĐ ngày 29/5/2019 về việc rà soát lại danh sách giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 (29/05/2019)
Biểu mẫu Tổng hợp các danh hiệu thi đua năm 2018-2019 (có chỉnh sửa) thay thế mẫu kèm theo công văn số 09 (20/05/2019)
Công văn số 09 /PGD&ĐT-THTĐ ngày 17 tháng 05 năm 2019 của Phòng GD-ĐT về việc nộp Hồ sơ thi đua năm học 2018-2019 (19/05/2019)
Công văn số: 08 /PGD&ĐT-THTĐ ngày 17/5/2019 về việc lập danh sách giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2018-2019 (17/05/2019)
Công văn số 04/PGD ĐT-THTĐ về hướng dẫn Đăng kí thi đua năm học 2018-2019 (05/10/2018)
Công văn số 02/CV-PGDĐT-THTĐ ngày 26/9/2018 về việc hướng dẫn viết, nộp sáng kiến năm học 2018-2019 (26/09/2018)
*Khẩn: Công văn số 11 về việc rà soát danh sách giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học chuẩn bị cho Lễ tuyên dương, khen thưởng(gửi lại). (05/06/2018)
Công văn số 525/SGDĐT-VP ngày 16/5/2018 của Sở GD-ĐT về Hướng dẫn khen thưởng ngành GDĐT năm học 2017-2018 (18/05/2018)
Hướng dẫn số: 339 /HD-UBND ngày 17/5/2018 của UBND huyện về việc xét khen thưởng đối với các đơn vị trường học năm học 2017 - 2018 (17/05/2018)
Gửi lại: Công văn số 10 về việc nộp Hồ sơ thi đua năm học 2017-2018(Hạn nộp trước 28/5/2018) (09/05/2018)
Công văn số 09 về việc lập sách sách GVG, HSG năm học 2017-2018(Hạn nộp trước 15/5/2018) (08/05/2018)
Công văn số 16/PGDĐT-THTĐ về nộp Hồ sơ thi đua năm học 2016-2017(có mẫu đính kèm) (03/06/2017)
File đăng kí thi đua(file gốc) gửi các trường Mầm non, Tiểu học và THCS (10/12/2016)
Thông báo tuyên truyền tác hại của dạng ma túy mới (17/10/2016)
Kết quả sáng kiến cấp ngành năm học 2015-2016 huyện Thanh Miện (18/08/2016)
Quyết định 2173/QĐ-UBND, ngày 1/8/2016 của UBND huyện Thanh Miện về việc công nhận, tặng tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Tập thể LĐTT", "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" ngành Giáo dục-Đào tạo huyện Thanh Miện năm học 2015-2016. (13/08/2016)
Mẫu danh sách đề nghị các danh hiệu cá nhân, đề nghị tặng Bằng khen... năm học 2015-2016 kèm theo Công văn số 29/PGDĐT-THTĐ ngày 18/5/2016( file Excel 2003) (19/05/2016)
Công văn số 29/PGDĐT-THTĐ ngày 18/5/5016 về việc nộp danh sách giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và Hồ sơ thi đua của các trường MN, TH và THCS năm học 2015-2016( gửi lại có mẫu danh sách đính kèm) (18/05/2016)
Công văn số 25/PGD&ĐT-THTĐ ngày 14/4/2016 về việc kiểm tra thi đua năm học 2015-2016 (13/04/2016)
Mẫu đăng kí các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân năm học 2015-2016( kèm theo công văn số 02/PGD&ĐT-THTĐ) (09/10/2015)
Công văn số 02/PGD&ĐT-THTĐ v/v hướng dẫn viết và nộp sáng kiến năm học 2015-2016( có phụ lục đính kèm)(gửi lại) (23/09/2015)
Công văn số 03/PGD&ĐT v/v hướng dẫn các trường đăng kí thi đua đầu năm học 2015-2016( có mẫu đính kèm). (22/09/2015)
Về việc cung cấp số tài khoản CBGV, NV các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện (25/07/2015)
12