Tổng truy cập: 1,774,860 (Hôm nay: 135 online: 47) Toàn huyện: 129,694,973 (Hôm nay: 245 online: 120) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: PGD
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 28.12.2017
Người kí văn bản: LĐ
Người gửi: Hung
Số lần xem: 422

HyperLink
V/v thống kê rà soát số lượng trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài
VĂN BẢN KHÁC