Tổng truy cập: 1,468,082 (Hôm nay: 97 online: 66) Toàn huyện: 125,332,955 (Hôm nay: 35,213 online: 396) Đăng nhập
UBND HUYỆN THANH MIỆN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: 25/PGDĐT-KT
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: Ngày 02 tháng 11 năm 2016
Người kí văn bản: Lê Anh Tuấn
Người gửi: Phạm Đức Hòe
Số lần xem: 339

HyperLink
Hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2016
VĂN BẢN KHÁC
V/v thanh, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 (11/04/2019)
V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019 (24/10/2018)
V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 (24/10/2018)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019 (24/10/2018)
Kế hoạch hanh tra, kiểm tra năm học 2018 - 2019 (25/09/2018)
V/v tập huấn công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giáo dục (17/09/2018)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2018-2019 (13/09/2018)
V/v thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục (08/05/2018)
V/v thanh, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 (09/04/2018)
Hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2017 (01/11/2017)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 (01/11/2017)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2017-2018 (14/09/2017)
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 - 2018 (11/09/2017)
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu, đóng góp; dạy thêm học thêm và thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018. (01/09/2017)
V/v triệu tập hội nghi tập huấn công tác kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân năm học 2017-2018 (22/08/2017)
Kế hoach triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 (14/08/2017)
V/v tổ chức dạy thêm, học thêm hè năm 2017 và thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục (29/05/2017)
Hướng dẫn tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2016 (02/11/2016)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2016-2017 (02/11/2016)
Kế hoạch kiểm tra công tác tự đánh giá KĐCLGD năm học 2016-2017 (11/10/2016)
V/v làm thẻ cộng tác viên thanh tra (30/09/2016)
V/v tập huấn cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2016-2019 (23/09/2016)
Giấy triệu tập tập huấn công tác Kiểm tra nội bộ trường học và nghiệp vụ Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm học 2016-2017 (22/09/2016)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2016-2017 (22/09/2016)
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện việc thu, đóng góp và dạy thêm học thêm năm học 2016-2017 (08/09/2016)
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 (08/09/2016)
V/v tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11/2015)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016 (20/10/2015)
V/v thanh, kiểm tra đầu năm học 2015 - 2016 (10/10/2015)
Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015- 2016 (09/10/2015)
12